Khóa học về lắp ráp và sửa chữa phần cứng máy tính

Kết quả hình ảnh cho mạng máy tính

             Nội dung của khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về mạng máy tính;  nguyên lý, kiến trúc phân tầng mô hình OSI, chức năng và nhiệm vụ của mỗi tầng trong các mô hình; mô hình TCP và địa chỉ IP; các phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng.


Khóa học Online mạng máy tính cho lớp TT2Đ17

Khóa học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện máy tính.

Kết quả hình ảnh cho cấu trúc máy tính

Kết quả hình ảnh cho SỬA CHỮA MÁY TÍNH

Khóa học nhanh về lắp ráp và sửa chữa phần cứng

        Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về mạng máy tính;  nguyên lý, kiến trúc phân tầng mô hình OSI, chức năng và nhiệm vụ của mỗi tầng trong các mô hình; mô hình TCP và địa chỉ IP; các phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng.

Kết quả hình ảnh cho mạng máy tính