Các khóa học về lập trình mạng

Khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình truyền thông và cơ chế giao tiếp liên quá trình, kỹ thuật lập trình ống dẫn (pipe), socket, gọi thủ tục từ xa (RPC) và kích hoạt phương thức từ xa (RMI), các cách thức xây dựng ứng dụng client/server trên mạng TCP/IP theo cả hai chế độ có kết nối và phi kết nối.

Kết quả hình ảnh cho LẬP TRÌNH TRUYỀN THÔNG