Các môn học về hệ thống mạng máy tính

http://elearning-fit-vui.com/pluginfile.php/32/course/summary/Home%20Network.jpg

           Khóa học cung cấp các kiến thức về  cấu tạo, chức năng, tác dụng, cách cấu hình một số thiết bị mạng, hiểu biết về các phương tiện truyền dẫn. Sau khóa học người học thực hiện được kỹ năng xử lý phần cứng của các thiết bị mạng như cài đặt, cấu hình, lựa chọn các thiết bị mạng, cấu hình địa chỉ IP, Router...v.v.