Các môn học về hệ thống mạng máy tính

      Khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nâng cao của những chủ đề  lựa chọn trong mạng máy tính và các chủ đề nghiên cứu liên quan hiện nay như là: mạng MPLS, mạng đa phương tiện, mạng không dây di động, thiết kế hạ tầng mạng, cấu hình và quản lý mạng, …

Kết quả hình ảnh cho mạng không dây


http://elearning-fit-vui.com/pluginfile.php/32/course/summary/Home%20Network.jpg

           Khóa học cung cấp các kiến thức về  cấu tạo, chức năng, tác dụng, cách cấu hình một số thiết bị mạng, hiểu biết về các phương tiện truyền dẫn. Sau khóa học người học thực hiện được kỹ năng xử lý phần cứng của các thiết bị mạng như cài đặt, cấu hình, lựa chọn các thiết bị mạng, cấu hình địa chỉ IP, Router...v.v.