Các khóa học thuộc về cơ sở ngành Công nghệ thông tin

Ghép nối máy tính trong các hệ thống tự động là một vai trò hết sức quan trọng vì vậy chúng ta cần nắm được kiến thức cơ bản về ghép nối máy tính, các giao tiếp cơ bản của máy tính với các thiết bị ngoại vi như:  các  khe  cắm  (ISA,  PCI,  ..), các  cổng  vào  ra  LPT,  COM, USB,…


Với các sinh viên chuyên ngành tin học thì cụm từ Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) không còn là xa lạ. Đây là một môn học bắt buộc và sẽ là thực sự khó cho bất kỳ sinh viên nào nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dành cách tiếp cận tích cực cho môn học này. 

Giảng viên: ThS. Phạm Thị Thủy

CTDL