Các khóa học thuộc về cơ sở ngành Công nghệ thông tin

Với các sinh viên chuyên ngành tin học thì cụm từ Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) không còn là xa lạ. Đây là một môn học bắt buộc và sẽ là thực sự khó cho bất kỳ sinh viên nào nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dành cách tiếp cận tích cực cho môn học này. 

Giảng viên: ThS. Phạm Thị Thủy

CTDL